Ontdek onze nieuwe hutten (-30%) voor een verblijf in de Dordogne! Profiteer van lopende promoties - 25% korting op de laatste beschikbare plaatsen FLASH VERKOOP!

Camping geopend van 15 juni tot 13 september 2024
Groepen +20 pers (motorrijders, verjaardagen, bruiloften...) van 8 May tot 29 September 2024

Algemene verkoopsvoorwaarden

Identificatie van het bedrijf

Bedrijf : EURL CHARERAS

In de hoofdstad van 15 000.00€

Hoofdkantoor:

CAMPING LAS PATRASSES ****
Las Patrasses
24540 VERGT DE BIRON
06 77 84 38 52

@ :campinglaspatrasses@gmail.com

N°SIRET 451 323 224 00027
N° TVA FR 34 451 323 224

Code NAF : 5530 Z

Nummer van het prefectuurbesluit: C24-040922-001

Artikel 1 – Toepassingsgebied van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verblijfsverkopen via de website www.camping-dordogne-laspatrasses.com. Ze vormen een integraal onderdeel van elk contract dat tussen de camping en haar klanten wordt gesloten.

Elke klant erkent voorafgaand aan elke reservering van een verblijf kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden, voor zichzelf en voor iedereen die deelneemt aan het verblijf. In overeenstemming met de geldende wetgeving zijn deze algemene verkoopvoorwaarden voor alle klanten beschikbaar voor informatieve doeleinden voordat een verkoopcontract voor verblijven wordt gesloten. Ze kunnen ook op eenvoudig schriftelijk verzoek aan het hoofdkantoor van de vestiging worden verkregen.

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle verkopen van vakanties op de website www.camping-laspatrasses.com. Zij maken integraal deel uit van elk contract dat tussen de camping en zijn klanten wordt gesloten.

Elke klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden alvorens een verblijf te boeken, voor zichzelf en voor elke persoon die aan het verblijf deelneemt.
In overeenstemming met de geldende wetgeving worden de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden ter informatie ter beschikking gesteld van alle klanten voordat een contract voor de verkoop van vakanties wordt gesloten. Ze kunnen ook worden verkregen op schriftelijk verzoek aan het hoofdkantoor van de vestiging.

Artikel 2 – Reserveringsvoorwaarden

2.1 Prijzen en betaling

De prijzen van de verblijven worden in euro’s weergegeven, inclusief BTW. De klant wordt geïnformeerd dat de toeristenbelasting (variabel per land) en de schoonmaakoptie niet in de prijs zijn inbegrepen.

Voor kampeerplaatsreserveringen: Elke plaats is op naam en kan niet worden overgedragen of onderverhuurd. De toewijzing van de plaats wordt effectief na onze goedkeuring en na ontvangst van de volledige betaling van het verblijf en de reserveringskosten.

Voor huurreserveringen: Elke huur is op naam en kan niet worden overgedragen of onderverhuurd. De huur wordt effectief na onze goedkeuring en na ontvangst van de volledige betaling van het verblijf en de reserveringskosten.

Het saldo van het verblijf moet een maand voor aankomst worden betaald.

Bij aankomst wordt een bewijs van een woonverzekering met burgerlijke aansprakelijkheid gevraagd.

Voor hybride of elektrische voertuigen: Het is essentieel om ons bij uw aankomst over hun aanwezigheid te informeren. Het is ten strengste verboden deze voertuigen aan te sluiten op de installaties die bedoeld zijn voor verhuur of tentplaatsen. Iedereen die nalaat het opladen van zijn voertuig te verklaren, wordt onderworpen aan een tarief van 5,00€ per nacht met een vermenigvuldigingsfactor van 2.

2.2 – Respect voor de Zwembadregels

Toegang tot het zwembad en het gebruik van de faciliteiten zijn onderworpen aan strikte hygiëne- en veiligheidsregels, vastgesteld voor het welzijn en de veiligheid van al onze klanten. Deze regels omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het verbod op het dragen van zwemshorts, boxershorts, bermuda’s, strings en burkini’s.

Alleen geschikte zwemkleding is toegestaan. Het is ook vereist dat alle kinderen jonger dan 10 jaar worden vergezeld door een verantwoordelijke volwassene. Minderjarigen moeten worden begeleid en blijven onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijke voogden.

Camping Las Patrasses wijst alle verantwoordelijkheid af voor enig ongemak veroorzaakt bij afwezigheid. We behouden ons het recht voor om de toegang te weigeren aan een familie of groep die de toegestane capaciteit van de huur of plaats overschrijdt.

Het aquatische gebied is niet bewaakt. De openingstijden van het zwembad zijn van 10:00 tot 22:00 uur, met een uitzonderlijke opening op woensdag tot middernacht. De glijbanen zijn toegankelijk van 15:00 tot 20:00 uur.

Toegang tot het aquatische gebied is verboden voor kinderen jonger dan 10 jaar die niet worden begeleid. Het niet naleven van de hygiëne- en veiligheidsregels zal leiden tot ontzegging van de toegang tot het zwembad. Zwemshorts, boxershorts, bermuda’s, strings en burkini’s zijn strikt verboden.

2.3 Annulering van de Reservering

Het is belangrijk voor onze klanten om op te merken dat elke reservering die niet volledig is betaald volgens de voorwaarden van onze algemene verkoopvoorwaarden als geannuleerd wordt beschouwd.

In geval van annulering van een reservering zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Voor annuleringen die meer dan 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf worden gemeld: geen restitutie van de aanbetaling zal worden gedaan. Het moet worden opgemerkt dat, ongeacht de omstandigheden die tot de annulering leiden, de administratiekosten niet worden gerestitueerd. In het geval dat de camping besluit, als uitzonderlijke maatregel, over te gaan tot een terugbetaling, blijven de administratiekosten afgetrokken van elk mogelijk terugbetaald bedrag.

Voor annuleringen die minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum plaatsvinden: noch de aanbetaling, noch het saldo van de reservering worden terugbetaald. Dit beleid wordt uitgebreider beschreven in hoofdstuk 2.5 van onze algemene verkoopvoorwaarden.

We moedigen onze klanten aan om zich bewust te zijn van deze voorwaarden voordat ze doorgaan met hun reservering. Voor meer informatie of voor specifieke vragen, aarzel niet om contact op te nemen met onze klantenservice. Annulering door camping LAS PATRASSES: in het geval dat camping LAS PATRASSES uw reservering annuleert, behalve in gevallen van overmacht, zal het verblijf worden terugbetaald. Onder geen enkele omstandigheid zal een dergelijke annulering leiden tot de betaling van schadevergoeding.

2.4 Herroeping

De wettelijke bepalingen met betrekking tot het herroepingsrecht bij verkoop op afstand zoals voorzien in het Consumentenwetboek zijn niet van toepassing op toeristische diensten (artikel L.221-28 van het Consumentenwetboek).

Dus, voor elke bestelling van een verblijf bij de camping, heeft de klant geen herroepingsrecht.

2.5 Annuleringsverzekering

Wij adviseren u een annuleringsverzekering naar keuze af te sluiten. Dit contract biedt een annuleringsgarantie waarmee u de betaalde bedragen terug kunt krijgen in geval van annulering van uw verblijf of vroegtijdig vertrek onder bepaalde voorwaarden (ziekte, ongeval…).

Artikel 3 – Verloop van het verblijf

3.1 Aankomst en Vertrek

Bij huur en kamperen: aankomsten zijn mogelijk vanaf 16:00 uur, vertrekken moeten voor 10:00 uur plaatsvinden, in de zomerperiode voor huur vinden aankomsten en vertrekken plaats op zaterdag, zondag en woensdag.

3.2 Borg

Een borg (creditcardafdruk) van 300,00€ per accommodatie zal worden gevraagd op de dag van uw aankomst. Deze wordt terugbetaald op de dag van uw vertrek, tijdens de openingsuren van de kassa, na een inspectie. De facturering van mogelijke schade zal worden toegevoegd aan de prijs van het verblijf evenals de schoonmaak als u de accommodatie niet in een staat van perfecte netheid achterlaat. Als u niet aanwezig kunt zijn tijdens de inspectie, wordt de borg (creditcard) per post of op uw verzoek per sms teruggestuurd.

In het geval dat de huuraccommodatie niet was schoongemaakt voor uw vertrek, wordt een minimale schoonmaakvergoeding van 80,00€ inclusief btw in rekening gebracht.

3.3 Vertrek

Elke teruggave van sleutels of vrijgave van de plaats na 11:00 uur leidt tot de facturering van een extra overnachting. Elke verlenging van het verblijf moet minstens 24 uur voor de geplande vertrekdatum worden aangevraagd.

3.4 Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan binnen de huuraccommodaties. Huisdieren zijn toegestaan op de naakte plaatsen (tent, camper, caravan).

Het vaccinatieboekje moet up-to-date zijn, huisdieren moeten te allen tijde aan de lijn worden gehouden, geluidsoverlast die andere kampeerders kan storen, zal niet worden getolereerd. Indien nodig kan camping Las Patrasses de eigenaren vragen te vertrekken zonder restitutie van het verblijf. De eigenaar moet zorgen voor de netheid van de site (het oprapen van uitwerpselen…).

3.5 Tijdens uw verblijf

Onze kampeerklanten zijn verantwoordelijk voor hun persoonlijke bezittingen (zonnebrandcrème, fietsen, spellen…), de verantwoordelijkheid van camping LAS PATRASSES wijst alle verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal, verlies… van uw persoonlijke bezittingen.

3.6 Huisregels

Zoals de wet vereist, moet u zich houden aan onze huisregels, gedeponeerd bij de prefectuur, getoond bij onze receptie en waarvan een exemplaar op verzoek aan u zal worden verstrekt.

3.7 Recht op afbeelding

Gedurende uw verblijf kunt u worden gefotografeerd of gefilmd voor commercieel gebruik van onze website, onze commerciële brochure… In geval van bezwaar kunt u dit schriftelijk aan de receptie melden.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

De Camping wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade geleden door het materiaal van de kampeerder-caravaner die het gevolg is van zijn eigen handelen; een verzekering voor uw materiaal in termen van burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht (FFCC, ANWB, ADAC…).

Artikel 5 – Niet-terugbetalingsclausule bij Niet-naleving van de Regels

Wij willen onze klanten informeren dat het niet naleven van de zwembadregels of enige andere campingfaciliteit een geldige reden is voor weigering van toegang of uitsluiting van de betreffende ruimte, zonder dat dit recht geeft op enige terugbetaling of financiële compensatie. Door een verblijf bij ons te boeken, accepteren klanten deze regels na te leven en erkennen ze dat hun niet-naleving kan leiden tot verbod op toegang tot het zwembad en andere faciliteiten zonder mogelijkheid tot terugbetaling van het verblijf, zelfs in geval van vroegtijdig vertrek uit de camping op hun initiatief.

We moedigen al onze klanten aan deze regels zorgvuldig te lezen en te respecteren, in het belang van de veiligheid en het plezier van iedereen. Voor vragen of verduidelijkingen, aarzel niet om contact op te nemen met ons team bij de receptie.