Ontdek onze nieuwe hutten voor een 100% Glamping verblijf in de Dordogne! Profiteer van huidige promoties - laatste 20% beschikbaar op alle verhuur

Camping geopend van 15 juni tot 13 september 2024
Groepen +20 pers (motorrijders, verjaardagen, bruiloften...) van 8 May tot 29 September 2024

Algemene verkoopsvoorwaarden

Identificatie van het bedrijf

Bedrijf : EURL CHARERAS

In de hoofdstad van 15 000.00€

Hoofdkantoor:

CAMPING LAS PATRASSES ****
Las Patrasses
24540 VERGT DE BIRON
06 77 84 38 52

@ :campinglaspatrasses@gmail.com

N°SIRET 451 323 224 00027
N° TVA FR 34 451 323 224

Code NAF : 5530 Z

Nummer van het prefectuurbesluit: C24-040922-001

Artikel 1 – Toepassingsgebied van de algemene verkoopvoorwaarden

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle verkopen van vakanties op de website www.camping-laspatrasses.com. Zij maken integraal deel uit van elk contract dat tussen de camping en zijn klanten wordt gesloten.

Elke klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden alvorens een verblijf te boeken, voor zichzelf en voor elke persoon die aan het verblijf deelneemt.
In overeenstemming met de geldende wetgeving worden de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden ter informatie ter beschikking gesteld van alle klanten voordat een contract voor de verkoop van vakanties wordt gesloten. Ze kunnen ook worden verkregen op schriftelijk verzoek aan het hoofdkantoor van de vestiging.

Artikel 2 – Reserveringsvoorwaarden

2.1 Prijzen en betaling

De prijs van het verblijf is aangegeven in euro’s, inclusief BTW. De aandacht van de klant wordt gevestigd op het feit dat de prijs exclusief de toeristenbelasting (afhankelijk van het land) en de schoonmaakoptie is.

Voor reserveringen van kampeerplaatsen: Alle plaatsen zijn nominatief en kunnen niet worden overgedragen of onderverhuurd. De staanplaats wordt pas effectief met ons akkoord en na ontvangst van het totale bedrag van het verblijf en de reserveringskosten.

Voor huuraccommodaties: Alle huuraccommodaties zijn op naam en kunnen niet worden overgedragen of onderverhuurd. De huur wordt pas effectief met ons akkoord en na ontvangst van het totale bedrag van het verblijf en de reserveringskosten.

Het saldo van uw verblijf moet één maand voor uw aankomst worden betaald.

Bij aankomst wordt u gevraagd om een certificaat van uitgebreide woonverzekering en wettelijke aansprakelijkheid.

Indien u over een hybride of elektrische auto beschikt, dient u dit op de dag van aankomst aan de receptie door te geven. Er wordt een toeslag van 5,00€ per nacht gevraagd. Elke persoon die het opladen van zijn elektrische of hybride voertuig niet aangeeft op de dag van aankomst, zal verplicht zijn het bedrag van 5.00€/nacht met coef x 2 te betalen.

Minderjarigen moeten worden begeleid en staan op de camping onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijke voogden. De camping Las Patrasses is niet verantwoordelijk voor enig ongemak veroorzaakt door minderjarigen op de camping in afwezigheid van hun ouders of wettelijke voogden. De camping LAS PATRASSES behoudt zich het recht voor om een gezin of een groep met een groter aantal personen dan de capaciteit van de accommodatie of standplaats te weigeren.

Er is geen toezicht bij het zwembad. Het zwembad is geopend van 10.00 tot 22.00 uur en uitzonderlijk op woensdag tot middernacht. De glijbanen zijn geopend van 15.00 tot 20.00 uur.

De camping behoudt zich het recht voor om kinderen van 10 jaar en jonger van het zwembad te weren als ze niet door hun ouders of onder de verantwoordelijkheid van een volwassene (personen ouder dan 18 jaar) worden begeleid. Alle personen die de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften niet respecteren zullen uit het zwembad worden geweerd.

Zwemshorts, broeken, Bermuda’s, strings en burkini’s zijn ten strengste verboden in het zwembad. Alleen zwemkleding en boxershorts zijn toegestaan. Iedereen die de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften niet respecteert, wordt uit het zwembad verbannen.

2.2 Wijziging van de reservering

Er worden geen kortingen of terugbetalingen verleend voor laattijdige aankomst of vroegtijdig vertrek..

2.3 Annulering

Elke reservering die niet volgens de algemene verkoopsvoorwaarden is betaald, wordt geannuleerd.

Voor annuleringen die meer dan 30 dagen voor het begin van het verblijf worden ontvangen, wordt 0% van het voorschot terugbetaald.

Bij annulering minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf wordt 0% van het voorschot en het saldo van de reservering terugbetaald (zie hoofdstuk 2.5).

Annulering door LAS PATRASSES : indien LAS PATRASSES uw reservering annuleert, behalve in geval van overmacht, zal het verblijf worden terugbetaald. In geen geval zal deze annulering aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

2.4 Intrekking

De wettelijke bepalingen betreffende het herroepingsrecht in geval van verkoop op afstand uit het consumentenwetboek zijn niet van toepassing op toeristische diensten (artikel L.221-28 van het consumentenwetboek).

Voor elke bestelling van een verblijf bij de camping geniet de klant dus geen herroepingsrecht.

2.5 Annuleringsverzekering

Wij raden u aan een annuleringsverzekering naar keuze af te sluiten. Dit contract biedt u een annuleringsgarantie waarmee u in geval van annulering van uw verblijf of vervroegd vertrek onder bepaalde voorwaarden (ziekte, ongeval, enz.) terugbetaling van de betaalde bedragen kunt krijgen.

Artikel 3 – Verloop van het verblijf

3.1 Arrivals and Departures

Voor verhuur en camping: aankomst vanaf 16:00, vertrek voor 11:00, in de zomerperiode voor verhuur aankomst en vertrek op zaterdag, zondag en woensdag.

3.2 Storting

Op de dag van aankomst wordt een borg (afdruk creditcard) van 300,00€ per accommodatie gevraagd. Deze wordt terugbetaald op de dag van uw vertrek, tijdens de openingsuren van de kassa, na een inventarisatie van de inrichting. De kosten van eventuele schade zullen worden toegevoegd aan de prijs van het verblijf, evenals de kosten van de schoonmaak indien u de accommodatie niet in perfect schone staat achterlaat. Als u niet bij de controle aanwezig kunt zijn, wordt de borg (creditcard) per post of, op uw verzoek, per sms aan u terugbetaald.

Indien de accommodatie voor uw vertrek niet is schoongemaakt, wordt een schoonmaakkosten van minimaal 80,00€ TTC gevraagd.

3.3 Vertrek

Elke inlevering van de sleutel of vrijgave van de standplaats na 11 uur ’s ochtends zal leiden tot de facturering van een extra nacht. Elke verlenging van het verblijf moet ten minste 24 uur voor de geplande vertrekdatum worden doorgegeven.

3.4 Dieren

Dieren zijn niet toegestaan in de accommodaties.
Dieren zijn toegestaan op de kale standplaatsen (tent, camper, caravan).

Het vaccinatieboekje moet up-to-date zijn, dieren moeten te allen tijde aangelijnd zijn, geluidsoverlast die andere kampeerders kan storen wordt niet getolereerd. Indien nodig kan de camping Las Patrasses de eigenaars vragen te vertrekken zonder terugbetaling van het verblijf. De eigenaar moet toezien op de netheid van het terrein (verzamelen van uitwerpselen ….).

3.5 Tijdens uw verblijf

Onze kampeerders zijn verantwoordelijk voor hun persoonlijke bezittingen (zonnecrème, fiets, spelletjes…), de verantwoordelijkheid van de camping LAS PATRASSES wijst elke verantwoordelijkheid af en zal niet worden ingeschakeld in geval van diefstal, verlies… van uw persoonlijke bezittingen.

3.6 Reglement van orde

Zoals wettelijk vereist, moet u zich houden aan ons huishoudelijk reglement, dat bij de prefectuur is gedeponeerd, bij onze receptie is opgehangen en waarvan u op verzoek een exemplaar krijgt.

3.7 Beeldrechten

Tijdens uw verblijf kunt u gefotografeerd of gefilmd worden voor commercieel gebruik voor onze website, onze commerciële brochure, etc. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit schriftelijk aan de receptie kenbaar maken.   

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

De camping is niet aansprakelijk voor schade aan de uitrusting van de kampeerder; een verzekering voor uw uitrusting in het kader van de wettelijke aansprakelijkheid is verplicht (FFCC, ANWB, ADAC…).